PODPORA MAJITEĽOV VOZIDIEL JAGUAR

SIEŤ CERTIFIKOVANÝCH KAROSÁRNÍ A LAKOVNÍ


Dôverujte svojej certifikovanej karosárni a lakovni Jaguar, ktorá vykoná opravy na vašom vozidle podľa najvyšších štandardov kvality.

Špecialisti našich certifikovaných karosární a lakovní absolvovali komplexné kvalifikačné školenie v oblasti schválených procesov opráv značky Jaguar. Dbáme na to, aby dokonale ovládali používanie jedinečných nástrojov a mali vysokú kvalifikáciu v oblasti opráv povrchov a obnovy konštrukcií. Sú jediní, na ktorých sa môžete spoľahnúť v prípade odborných opráv všetkého druhu, od drobných škrabancov až po rozsiahle škody po havárii. Môžete si byť istí, že používajú výhradne originálne dielce Jaguar, aby sa zachovala vaša záruka výrobcu. Nakoľko však záruka na opravy a diely nainštalované podľa štandardov značky Jaguar sa v jednotlivých krajinách líši, o konkrétnych podrobnostiach týkajúcich sa vašej záruky sa poraďte v autorizovanom servisnom stredisku Jaguar.

Kontaktujte autorizované servisné stredisko Jaguar alebo certifikovanú karosáreň a lakovňu Jaguar.

CERTIFIKOVANÉ KAROSÁRNE A LAKOVNE

OPEN ALL
NITRA

ZISTITE VIAC